Услуги

Фирмата предлага висококачествени Електроуслуги, част от които са:

 • Окабеляване, изграждане и поддръжка на всякакви електроинсталации за дома и офиса.
 • Ремонти на електроинсталации.
 • Монтаж и оборудване на главно разпределително табло.
 • Монтаж и ремонт на електротабла и стълбищно осветление.
 • Монтаж на нови ключове и контакти за скрита или открита електроинсталация. Подмяна на стари.
 • Външно, дворно и градинско осветление.
 • Отстраняване на повреди, текуща техническа поддръжка и проверка на цялата съществуваща ел. инсталация в обекта и съответните й принадлежности: главно табло и разпределителни такива, вътрешно и външно осветление, контакти, ключове и др.
 • Монтаж на пожароизвестителна техника.
 • Преференциални цени за редовни клиенти, отстъпки при големи обеми работа.

Слаботокови инсталации

 • Структурно окабеляване.
 • Кабелна телевизия.
 • Компютърни и телефонни мрежи.
 • Домофонни и звънчеви инсталации.